Kommun
Göteborg
Nuvarande uppdrag
Street games
Tidigare uppdrag
Inget
Jag har gått dessa utbildningar
RF-SISU
Street Games Ledare
Ledare
Kontaktuppgifter
0763212741
Sorry, Ema has not made any blog posts yet.
Ema does not have any friends yet.
Idrottensledarbank