Kommun
Göteborg
Nuvarande uppdrag
Streetgames
Tidigare uppdrag
Varit tränare för yngre när jag spelat handboll och fotboll
Jag har gått dessa utbildningar
Jag har gått en utbildning på RF- SISU
Street Games Ledare
Ledare
Kontaktuppgifter
0708707142
Sorry, Melvin has not made any blog posts yet.
Melvin does not have any friends yet.
Idrottensledarbank