Kommun
Göteborg
Nuvarande uppdrag
Aktivitetsledare inom Rifsisu
Tidigare uppdrag
Ledare på fotbollskola, föreningsdomare.
Jag har gått dessa utbildningar
Ledarutbildning, domarutbildning.
Street Games Ledare
Ledare
Sorry, Elsa Krysell has not made any blog posts yet.
Elsa Krysell does not have any friends yet.
Idrottensledarbank