Så fungerar idrottens ledarbank

Välkommen till Idrottens ledarbank!

Read how Idrottens ledarbank works

Här kan du läsa om:

 

Om Idrottens ledarbank

Idrottens ledarbank är ett verktyg för er som söker ledare till er idrottsförening eller för dig som söker ett ledaruppdrag i en idrottsförening. Syftet med denna sida är att idrottsföreningar på ett lättare sätt ska kunna nå utanför sin egen förening och idrott i jakten på nya ledare och tränare. Samtidigt ska det bli enklare för personer som är intresserade av att bli ledare eller tränare att hitta en förening som är i behov av deras hjälp. Idrottens ledarbank är ett gratisverktyg för idrottsföreningar, anslutna till Riksidrottsförbundet, och privatpersoner framtaget av RF-SISU Jämtland-Härjedalen finansierat av Allmänna arvsfonden.

Idrottens ledarbanks huvudfunktion är ett annonsverktyg som kan användas av privatpersoner och idrottsföreningar för att nå ut till fler människor i sitt sökande efter ett ledar- eller tränaruppdrag alternativt sitt behov av nya ledare eller tränare.

 

Vem kan använda Idrottens ledarbank?

Idrottens ledarbank är öppen och kostnadsfri för alla att använda. Det enda kravet vi har på Idrottsföreningar är att de ska vara verksamma inom ett län där Idrottens ledarbank etablerats och vara anslutna till Riksidrottsförbundet. Under projekttiden ligger fokus på målgrupperna ungdomar, 15-25 år, och vuxna med funktionsvariation. Tyvärr slutar många ungdomar tidigt i föreningsidrotten och kommer inte tillbaka till den. Vi vill hjälpa idrottsföreningar att försöka behålla de som slutar som aktiva genom att erbjuda dem en ledarroll. För personer med olika funktionsvariationer finns det generellt färre aktiviteter, inte sällan pga av att de saknar ledare, tränare, assistenter som kan hjälpa till för en fungerande verksamhet. Vi vill hjälpa idrottsföreningarna att hitta och ta tillvara på de som vill engagera sig i idrotten och ge dem en meningsfull fritid, samtidigt som vi inkluderar fler i våra idrottsföreningar.

Efter projekttidens slut hoppas vi att Idrottens ledarbank ska vara så etablerad och använd av båda sidor av målgrupperna att ALLA som har en önskan och vilja att engagera sig i någon form i våra idrottsföreningar också ska ta sig över tröskeln till att faktiskt göra det.

 

Varför ska du använda Idrottens ledarbank?

Personer

Genom att engagera dig som ledare i en idrottsförening får du chansen att utvecklas som individ i ett sammanhang där du samtidigt bidrar till att hjälpa utövare att utvecklas både som människor och inom sin idrott. Du får också möjligheten att utveckla ditt ledarskap genom att leda en grupp och gå ledar- och tränarutbildningar genom RF-SISU eller något av de specialidrottsförbund idrottsföreningen tillhör.

Med hjälp av Idrottens ledarbank kan du se vilka idrottsföreningar som söker ledare och tränare på ett enklare sätt. Dessutom kan idrottsföreningar hitta ditt idrotts CV och kontakta dig för eventuella uppdrag. Vill du hitta ett specifikt uppdrag inom en idrott kan du skapa en annons där du beskriver detta för att idrottsföreningar ska kunna se din annons.

Visste du att personalchefer i arbetslivet ser ledarmeriter från idrotten som en stor fördel vid anställning av unga personer?

En undersökning från SIFO (Svenska Institutet För Opinionsundersökningar) visade att många av de personalchefer som intervjuats berättat att ledarmeriter från idrotten kan vara en avgörande faktor vid anställning av en ung person med liten eller ingen tidigare arbetslivserfarenhet.

Två tredjedelar av de ungdomar (16-25 år) som deltog i undersökning och arbetar svarade att haft nytta i arbetslivet av den utbildning de fått som idrottsledare.

 

Idrottsföreningar

Det är inte sällan det saknas ledare och tränare i idrottsföreningar. Det kan handla om alltifrån att vara tränare i ett av föreningens lag till att vara funktionär vid en idrottstävling eller arbeta i idrottsföreningens styrelse. Med annonsverktyget kan idrottsföreningar tydligt beskriva vad de behöver hjälp med i sin verksamhet och samtidigt nå många personer med sin annons. Idrottsföreningar kan också söka bland de idrotts CV:n som finns på Idrottens ledarbank och kunna kontakta dem. Genom att använda Idrottens ledarbank kan idrottsföreningar nå utanför sin idrottsförening och idrott med sitt behov av tränare och ledare. Genom att nå utanför sin förening kan idrottsföreningar hitta personer som inte är engagerade inom idrottsrörelsen idag, men gärna skulle vilja.

 

Skapa Idrotts CV

För dig som vill bli ledare

När du skapar ditt Idrotts CV på Idrottens ledarbank anger du ditt namn och e-postadress. Förutom det beskriver du vilka utbildningar du gått och vilka uppdrag du haft tidigare. När du gjort det och skickat registreringsformuläret får du ett bekräftelsemail till din e-postadress. I bekräftelsemailet finns de uppgifter du behöver för att logga in på hemsidan och ditt idrotts CV. Du som användare väljer själv vilka uppgifter som ska synas på din profilsida. Notera att du kan välja att endast registrerade medlemmar ska kunna se din användarprofil.

När du varit medlem på Idrottens ledarbank i ett år kommer vi skicka ut en begäran om fortsatt godkännande för lagring av personuppgifter. Om du fortsatt vill använda våra tjänster behöver du godkänna detta. Ej godkännande av fortsatt lagring av personuppgifter leder till automatisk borttagning av din användare 30 dagar efter du mottagit begäran om ditt fortsatta godkännande.

Mitt Idrotts CV

Avregistrering

Du som användare kan när som helst avsluta ditt medlemskap på Idrottens ledarbank. Vid avslutande av medlemskap raderas samtliga lagrade uppgifter samt publicerade annonser, nyheter m.m. Avsluta ditt medlemskap gör du själv genom att klicka på “ta bort konto” under “inställningar” under “Idrotts CV” eller kontakta oss så hjälper vi dig med detta så fort vi kan.

 

Annonser

Alla besökare på hemsidan kan läsa och ta del av annonser som publiceras. För att ta kontakt med en person som registrerat sitt Idrotts CV eller en annons med hjälp av ledarbankens meddelandefunktion behöver du först skapa ditt Idrotts CV. Därefter kan du även skapa dina egna annonser. Har du inte skapat ditt Idrotts CV kan du göra det här (Skapa idrotts CV).

Det finns en mall när du ska skapa en annons. Mallen är framtagen för att underlätta sökningar för att föreningar och privatpersoner ska hitta just det de söker. Genom att ange inom vilken vilken idrott och roll du söker ska föreningar som matchar din annons kunna hitta dig och på samma sätt ska du kunna hitta föreningar som söker den hjälp du kan erbjuda dem. Består er förening av flera sektioner? Då anger ni i varje enskild annons till vilken av era idrotter ni söker ledare eller tränare till.

När vi valt vilken typ av information som vi rekommenderar bör finnas med i din annons har vi utgått ifrån vad ledare, tränare och personer med andra uppdrag i idrottsföreningar runt om i länet berättat/svarat på att de vill veta om en potentiella ledare eller tränare. Vi har även frågat ungdomar och vuxna vad de vill veta om ett uppdrag för att avgöra om det är intressant för dem.

När du läser en annons finns det, till höger på sidan, fler annonser och nyheter som är relaterade till den idrottskategori du sökt. Om du till exempel väljer att läsa en annons om ett uppdrag för skidåkning så kommer det till höger om annonsen finnas länkar till andra annonser kopplade till just skidåkning.

Annonsfunktionen är endast till för idrottsföreningar som söker ledare och tränare samt för ungdomar eller andra personer som söker ett ledar- eller tränaruppdrag i en idrottsförening. Samtliga annonser som publiceras kommer att granskas av hemsidans administratör. Annonser med andra syften än tidigare nämnda kommer tas bort omedelbart. Användare som missbrukar hemsidans syfte kan komma att stängas av/blockeras av administratör.

Redigera eller ta bort publicerad annons

För att redigera eller ta bort en publicerad annons kan du som användare kontakta oss på med ditt ärende så ska vi hjälpa dig så fort vi kan. Kontaktuppgifter finns under fliken “Om oss” i sidfoten.

Besvara annons

I varje annons finns ett fält där användaren som publicerat annonsen anger kontaktuppgifter för att besvara annonsen. Om den som publicerat annonsen inte angivit kontaktuppgifter kan du som är registrerad användare på Idrottens ledarbank besvara annonsen genom att skicka ett meddelande med hjälp av meddelandefunktionen som finns under “Idrotts CV”. För att kunna använda meddelandefunktionen klickar du på “Skapa kontakt” när du är inne på användarens profilsida. För att komma in på en användares profilsida måste du vara inloggad. När din kontaktförfrågan besvarats av användaren kan du skicka meddelanden till den.

Roller inom idrotten

När du skapar en annons eller filtrerar efter roll är det viktigt att veta skillnaderna mellan olika typer av roller i en förening. De två vanligaste rollerna, som också kan vara de som är svårast att skilja på, är ledare och tränare. Vi har valt att skilja på dessa enligt följande definition: Tränare är den person som leder idrottsverksamheten i praktiken. Ledare är den person som skapar förutsättningarna för den idrottsliga verksamheten t ex ledsagare, assistenter, materialförvaltare, förtroendevalda, evenemangsarbetare, de som skjutsar, fika-försäljare etc. Då ledare är en väldigt bred term så är det viktigt att ni skriver mer utförligt i er annonsrubrik och i beskrivningen vad ledaruppdraget innebär i ert fall.

Säkerhet och ansvar som idrottsförening

All idrott i Sverige ämnad för barn och ungdomar (upp till 18 års ålder oavsett bredd- eller elitinriktning) ska utgå ifrån ett barnrättsperspektiv. Att ha ett barnrättsperspektiv innebär att den idrottsliga verksamheten ska ha barn och ungdomars rättigheter och bästa i fokus när beslut kring verksamheten fattas av klubben. Genom att följa FN:s barnkonvention, som år 2020 blir lag i Sverige, har den svenska idrottsrörelsen ett barnrättsperspektiv.

För att se om idrottsföreningens verksamhet följer ett barnrättsperspektiv kan de ställa sig frågor som:
– Får beslutet konsekvenser för barn? (Prioriterar vi seniorverksamhet som går ut över barn och ungdomar?)

– Får det olika konsekvenser för olika barn? (Ligger föreningens turnering på en islamsk högtid?)

– Har vi tänkt på barnets bästa, sätts barnets bästa först (bygger vi anläggningen utifrån ett enda A-lag eller utifrån de 25 pojk- och flicklagen som nyttjar anläggningen mest?)

– Blir beslutet bättre för barns utveckling, gynnar vi det? (Måste barnen byta träningsgrupp?)

– Har vi lyssnat på barn och ungdomar? (Har vi ställt frågan om vad barnen tycker om att byta träningsgrupp?)

– Väger vi in deras åsikter i beslutet? (Om vi inhämtar synpunkter, har barnen möjlighet att påverka valet av träningsgrupp?)

– Berättar vi för barn och ungdomar hur det blev? (Vilka får först veta vilken turnering som barnen ska åka på?)

Mer information om trygg idrott för barn hittar du på Riksidrottsförbundets (RF) hemsida (Till Riksidrottsförbundets hemsida).

Idrottsföreningar är en viktig miljö där många barn och ungdomar befinner sig. “Vi vet att 9 av 10 barn och ungdomar någon gång under sin uppväxt är medlem i en idrottsförening. Föreningen är för de flesta en positiv miljö där de får göra det de gillar mest och göra det tillsammans med kompisar. För en del barn och ungdomar är föreningen till och med en frizon; en plats där de kan få vara ett tag och komma bort från det som upplevs som jobbigt, till exempel i hemmet.” ur “Skapa trygga idrottsmiljöer”, Riksidrottsförbundet januari 2018.

“Det finns dock inga garantier för att kränkande behandling i någon form inte kan förekomma även i idrotten”. För att barn, ungdomar och vuxna ska vilja komma tillbaka är det viktigt att arbeta för att skapa trygga idrottsmiljöer i idrottsföreningar.

En bra grund för att skapa trygga idrottsmiljöer är att föreningens styrelse, tränare, ledare och medlemmar tillsammans gjort ett arbete kring värdegrund som de följer och arbetar mot och har handlingsplaner för olika situationer som kan uppstå. Behöver ni hjälp och stöd i ert arbete så kan ni vända er till boken “Barnens spelregler” och/eller sidan “Trygg idrott” på RF:s hemsida.

Till hemsidan Barnens Spelregler
Till Riksidrottsförbundets hemsida – trygg idrott

Vill du läsa mer om idrottsrörelsens barnrättsperspektiv besök Riksidrottsförbundets hemsida och Rädda barnens hemsida om du vill läsa mer om barnkonventionen.

Till Rädda barnens hemsida – barnkonventionen
Till Riksidrottsförbundets hemsida – barnrättsperspektivet

Idrottens ledarbank har inte möjlighet att kontrollera de personer som väljer att använda Idrottens ledarbank, därför kan vi inte ta ansvar för de personer som ni kontaktar eller för de som kontaktar er genom annonser. För att ni ska känna er trygga med era ledare och tränare rekommenderar vi att ni utgår från nedanstående checklista i ert rekryteringsarbete.

Kom ihåg att ett ledaruppdrag är ett förtroendeuppdrag. Det är ni inom föreningen som avgör vem som är lämplig för olika uppdrag. Vi rekommenderar er att tänka på följande saker när ni anställer eller tilldelar en person olika förtroendeuppdrag i er idrottsförening:

– Begär uppvisande av ett begränsat utdrag från belastningsregistret. Vid Riksidrottsmötet (RIM) 2019 röstades ett förslag till ändring i RF:s stadgar igenom som innebär att idrottsföreningar som anställer eller tilldelar uppdrag inom föreningen där personen kommer i kontakt med barn och ungdomar (under 18 år) ska begära detta. Tidigare var detta endast en rekommendation från RF. Detta kommer att träda i kraft från och med det datum RF:s nya stadgar antas.

Personen beställer själv sitt utdrag via polisens hemsida (Till polisens hemsida). Välj utdraget: “För arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”. I ett utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg kan ni se om en person dömts för brott så som mord, dråp, grov misshandel, alla sexualbrott, barnpornografibrott och grovt rån. Brott som fortkörning, p-böter eller liknande syns inte i detta utdrag. Att begära uppvisande av detta begränsade utdrag av de som ska arbeta i er förening är ett steg i att skapa en trygg idrottsmiljö för barn och ungdomar i er förening.

– Begär referenser från tidigare uppdrag, arbetsgivare etc. Om personen tidigare haft ett uppdrag i en idrottsförening kan du fråga personer i den aktuella föreningen hur de upplevde personen och ställ frågor om hur denne fungerat som tränare eller ledare.

– Utbilda tränare och ledare. För barnen, föreningen och den enskilde ledarens trygghet är det bra att sträva efter att alla ledare genomgår en generell ledarutbildning. Ge också tränare och ledare i föreningen möjlighet att fördjupa sig och utbilda sig inom sin respektive idrott och andra områden. Utbildningsutbud och fördjupningsmaterial finns att tillgå genom RF-SISU (Till RF-SISU Västra Götaland). 

– Var alltid två vuxna närvarande vid all barn och ungdomsverksamhet. Att vara två närvarande vuxna är en trygghet för ledare och förening, och framför allt för barnen. Om ni är minst två ledare/tränare med vid träningar minskar ni risken för att barn och unga utsätts för kränkningar, diskriminering och övergrepp. Det minskar även risken för missförstånd. Tänk på att aldrig vara ensam med ett barn eller ungdom där andra inte kan se vad som händer. Vill du som ledare prata med ett barn eller ungdom ensam, ta denne på sidan av men i samma rum då andra kan se vad som händer även om de inte kan höra vad som sägs. Det är även både tryggare och roligare för ledarna att alltid vara flera vuxna. Tilldela gärna nya ledare och tränare ett uppdrag tillsammans med en eller fler tränare och ledare som finns i klubben sen tidigare.

-Informera nya tränare och ledare i föreningen om all nödvändig information som hjälper till att skapa en trygg idrottsmiljö som till exempel föreningens värdegrund, föreningsidén, föreningens handlingsplaner vid olika situationer som kan uppstå som mobbing, trakasserier, hot från förälder eller annan ledare eller tränare m.m.

 

Funktionen nyhetsinlägg

Funktionen nyheter är till för att idrottsföreningar ska kunna nå ut med information om exempelvis föreläsningar, utbildningar, evenemang eller tävlingar som er idrottsförening anordnar. Genom att publicera nyheten på Idrottens ledarbank kan er förening nå ut till fler på ett enkelt och kostnadsfritt sätt. De senast publicerade nyheterna syns under de senaste publicerade annonserna på startsidan. Du kan välja att filtrera nyheter efter sportkategori för att hitta de nyheter du är mest intresserad av.

En nyhet under kategorin vattensport kommer att dyka upp i samband med annonssökningar som har med vattensport att göra. När du läser en annons återfinns relaterade annonser och nyheter till höger om annonsen.
För att publicera en nyhet så använder ni er av mallen skapa nyhet (Till skapa nyhetsinlägg). Alla publicerade nyheter granskas av administratör. Bedöms nyheten olämplig kan administratören plocka bort nyheten.

Idrotts CV

De som skapar sitt Idrotts CV på Idrottens ledarbank får tillgång till funktionen “Idrotts CV” (finns i toppmenyn). Under “Idrotts CV” kan du se och redigera ditt CV, skapa annonser, skapa en nyhet som förening bland annat. I din användarprofil väljer du vilken information om dig själv du vill att andra användare ska kunna läsa. Du kan välja att skriva en kort presentation om dig själv, vad du är intresserad av för typ av ledar- eller tränaruppdrag utöver ditt Idrotts CV. Som förening kan ni beskriva er verksamhet, verksamhetsidé, värdegrund osv. Du kan också skapa kontakt med andra användare, både privatpersoner och föreningar, och skicka meddelanden till dem under “Idrotts CV”. Från “Idrotts CV” väljer du om och vilken information andra användare ska kunna se. När du skapar en användare kan du välja att vara anonym fram tills du skapat en annons. Det enda som då syns är ditt användarnamn, vilken idrott du är intresserad av och den kommun du valt vid registreringen.

Sök Idrotts CV

Alla registrerade användare hittar du under sidan “Medlemmar”. Där kan du sortera dem efter privatperson eller förening, idrott och kommun beroende på vad du söker. Här kan du se alla idrottsföreningar som är registrerade på Idrottens ledarbank. Genom att klicka in på en idrottsförening kan du hitta information om föreningen, länk till deras hemsida eller Facebooksida. Genom att klicka på “add friend” när du besöker en användares profil skickar du en vänförfrågan. När din förfrågan godkänts kan du kontakta personen/föreningen genom meddelandefunktionen som återfinns under mina sidor.

Ditt användarnamn, kommun och idrott är synligt för alla medlemmar på idrottens ledarbank. Du kan dock välja att dölja övrig information för alla medlemmar eller välja att endast visa för användare du är vän med. Vill du ändra ditt användarnamn? Kontakta oss så hjälper vi dig med detta.